Beritahukan kepada semua orang yang bertanya kepada Tuhan “mengapa?”- Fr. Daoud Lamei