Saya seringkali berusaha untuk tidak jatuh dalam mengutuk – Fr. Daoud Lamei