04- Jämförelser – Lugna dig i en minut – Fader Daoud Lamei