09- Att man inte känner Guds närvaro – Lugna dig i en minut – Fader Daoud Lamei