21- Förändring – Lugna dig i en minut – Fader Daoud Lamei