32- Förlåtelse – Lugna dig i en minut – Fader Daoud Lamei