02- Tövbeye muhtâcız- Bir dakikalık mesaj – Peder Daoud Lamei